ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทย

หน่วยงาน

สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

https://fund.cdd.go.th/

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี

https://chanthaburi.cdd.g

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาคิชฌกูฏ

https://district.cdd.go.th/khaokhitchakut/

สำนักงานเทศบาลตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ

http://www.tambonchakthai.go.th/index1.html